• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

Zomerlongontsteking

Deze longaandoening wordt veroorzaakt door de bacterie Pasteurella haemolytica. De naam "Zomerlongontsteking" is enigszins misleidend: longaandoeningen veroorzaakt door Pasteurella haemolytica zorgen vanaf het voorjaar tot ver in de herfst voor problemen. Koppeluitbraken beginnen met plotselinge sterfte van enkele lammeren eventueel in combinatie met een groot aantal lammeren welke chronisch hoesten en een conditievermindering. In een aangetaste koppel lopen ook relatief veel dieren met een snotneus.

Het bloed (zie boven) en zomerlongontsteking zijn de meest voorkomende infectieziekten bij het schaap in Nederland. Jaarlijks veroorzaken deze ziekten veel sterfte onder lammeren en schapen. Naast managementmaatregelen is ook hier vaccinatie van groot belang om grote verliezen te voorkomen. Door de drachtige ooien te vaccineren kunt u ook de lammeren een goede bescherming bieden.

Deze vaccinatie geschiedt doorgaans in combinatie met die tegen "het bloed".maar er zijn verschillen. De vaccinatie tegen het bloed bij de volwassen dieren is doorgaans ook afdoende voor de hele zomer bij de lammeren. Het vaccineren tegen zomerlongontsteking werkt korter. Als er problemen te verwachten zijn gezien eerdere jaren moeten de lammeren nog een keer zelf worden ingeënt. Dat kan dan vanaf ongeveer 4 tot 6 weken na de geboorte.     

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.