• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

wormbestrijding

Zoals bij veel grazende dieren zijn wormen heel belangrijk. We onderscheiden bij het rund de maagdarmwormen, de loingwormen en leverbot. Daarnaast zijn ook de coccidien van belang. Ze zijn belangrijk, maar een algemen regel is er niet, het behandel- en preventieplan is sterk afhankelijk van de veecichtheid, de kans op mest contact, het maai regime en ga nog maar even door. Maatwerk, overleg met de dierenarts is van groot belang.     

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.