• praktijkauto.jpg
 • Simpie21-08-2010 003.jpg
 • 2012-08-02 19-2.jpg
 • aanzicht praktijk.jpg
 • Koe 001 bewerkt.jpg
 • auto Marjoleine avond.jpg

wormbestrijding

Over het ontwormen van schapen is het laatste woord nog niet gezegd. Het is een nog steeds veranderend thema. Zowel op het gebied van de maagdarm wormen als op het gebied van de leverbot bestrijding zijn er ontwikkelingen. We zullen ze apart bespreken. 

Maagdarmwormen zijn vooral in voorjaar en zomer van belang, tot in de herfst.

 • Ontworm volwassen schapen kort na het werpen.
 • Laat de lammeren weiden op'schoon' land, waar 2 a 3 maanden geen schapen hebben gelopen.
 • Doseer voldoende hoog, denk om de gewichten.
 • Weid lammeren na afspenen regelmatig om
 • Gebruik middelen zonder resistentie.
 • Doe mest onderzoek om de behandeling te evalueren.

 

Nieuwe inzichten zijn onder andere de methode om steeds 2 tot 5 % van het koppel niet te behandelen. En dan de beste dieren, die het zonder ontwormen ook goed deden. Deze methode geeft aantoonbaar minder kans op het ontstaan van resistentie tegen wormmiddelen.

Er zijn eigenlijk maar 3 groepen van wormmiddelen. In de grootste groep komt ook de meeste resistentie voor. Wisselen van middel wordt vaak geadviseerd en terecht. Ook dat is een goede methode om de kans op resistentie tegen het wormmiddel te voorkomen. Maar, dat heeft alleen zin bij middelen die in een andere groep horen. Wisselen van bijvoorbeeld systamec naar panacur heeft geen zin. En van ivomec naar cydectin ook niet. En tot slot maakt het nog uit welke wormsoort de grrootste probemen veroorzaakt. 

Leverbot Pas in de nazomer en vooral in de herfst vind de besmetting plaats. Omdat de meeste middelen niet tegen de heel jonge botjes werken heeft de erg vroege behandeling geen zin. Meestal is het wijs om vlak voor de dieren bij de ram gaan een eerste keer te behandelen. En wanneer het weer moet is sterk afhankelijk van het weer en van de situatie in het land. Sommige percelen zijn zo nat dat de besmetting steeds hoog blijft. Dan moet er vaak ontwormd worden en misschien is het beter om deze percelen niet te gebruiken na september.

Leverbot middelen zijn er genoeg. Sommige zelfs gecombineerd met een middel tegen maagdarm wormen. In het algemeen is dat een onverstandige combinatie: maagdarm worm problemen komen in een ander jaargetijde voor dan leverbot problemen. Het grootste probleem is evenwel dat er steeds meer resistentie optreedt tegen de gangbare middelen. Kortom: er zijn veel bedrijven die wel veel leverbot ellende kennen maar met fasinex of tribex niet meer geholpen worden. Er is dan een alternatief in de vorm van flukiver combo Tot voor kort was dit een niet in Nederland toegelaten middel maar sinds kort is het gewoon bruikbaar. Fasinex/Tribex is beter maar als er resistentie is, helpt dat gewoon niet en is alleen flukiver combi aan de orde.
      

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.