• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

Vliegen

Waarom zou je aan vliegenbestrijding doen?
Wat doen ze?

·       Zorgen voor onrust

·       Tasten dierwelzijn aan

·       Mindere melkgift

·       Mindere groei

·       Brengen ziektes over

 

Wanneer bestrijden?

·       Zodra je een paar vliegen ziet( 2 vliegen zijn binnen 1 mnd 200 vliegen)

·       Herhalen op 6-10 wkn na 1e behandeling(afhankelijk van de besmettingsgraad)

Waarmee?

butox pour on , is heel goed en kost nu per 2.5 l voor abonnees € 102 en voor niet abonnees € 120 beide ex 6 % BTW.

Dosering:

Rundvee: vliegen

·       Tot 100kg                                   10ml

·       100-300kg                                  20ml

·       >300kg                                      30ml

Schaap en rund:luizen en schapenluisvlieg

·       Onafhankelijk van gew                10ml

 

Let op: Het is belangrijk dat u in de stal een maden en vliegendodend middel inzet.     

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.