• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

vleesvee

Melkvee is er volop in de Schermer en dat past bij het super gras dat in een groot deel van de Schermer groeit. Maar in het "oude land" zijn ook weiden waar vleesvee beter gedijt dan melkvee. De dieren zijn vaak wat soberder en groeien ook goed, misschien iets langzamer en beter, in mindere kwaliteit gras. We houden ons dus ook met vleesrassen en vleesvee bezig. Enkele aspecten staan in de kolom hiernaast uitgediept.

                 

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.