• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

Salmonella

 

Wat te doen met een positieve tankmelkuitslag?

In de eerste plaats moet u inderdaad iets met die uitslag. Als u doet of u neus bloedt, moet u later op de blaren zitten. NZO en LTO hebben samen een stappen plan opgezet. Bij af en toe een positieve uitslag moet u een cursus volgen, is bijna elke uitslag positief dan moet u samen met ons een individueel plan van aanpak opstellen.Maar ook als alles nog goed is, dus de melk is "negatief" ten opzichte van Salmonella is zo'n cursus de moeite waard.

Als er Salmonella antistoffen in de tankmelk worden aangetoond heeft 10% (of meer) van de koeien op dat moment antistoffen in het lichaam. Een negatieve uitslag wil nog niet zeggen dat er geen koeien met antistoffen zijn, maar op het moment van monstername zijn het er in ieder geval minder dan 10% . We zeggen dan dat de test "omslaat" van negatief naar positief bij 10%.

Na een infectie maakt de koe antistoffen aan tegen de bacterie Salmonella. Deze antistoffen blijven enkele maanden, meestal 6-12 maanden, in het lichaam aanwezig. Dieren waarbij na deze periode nog afweerstoffen worden gevonden zijn waarschijnlijk dragers van Salmonella. Op het grootste deel van de bedrijven zal de infectie na verloop van tijd verdwijnen. Maar het kan echter zijn dat één of meerdere dieren langdurig geﮦnfecteerd blijven, zij worden drager(s) van de Salmonella bacterie. Zij blijven besmettelijk voor andere dieren en zodoende houden zij de infectie op uw bedrijf in stand. Daarnaast gebeurt het vaak dat de infectie blijft circuleren tussen het jongvee. Jonge"schone"kalveren die worden toegevoegd aan een ouder koppel worden besmet, maken de infectie door en zullen op hun beurt weer vele bacteriën gaan uitscheiden.

Ziekte verschijnselen.

Verschijnselen van een Salmonella besmetting verschillen per leeftijdscategorie. Bij de kalveren treden longproblemen, diarree en gewrichtsontstekingen veelvuldig op. Soms is te zien dat de puntjes van de staart en/of oren afsterven. De aangetaste kalveren groeien minder dan verwacht. Bij oudere dieren treden verschijnselen van diarree met hoge koorts op. Uitbraken bij volwassen runderen komen vnl. aan het eind van de zomer en in het najaar voor. Problemen bij de kalveren komen het gehele jaar voor. Drachtige dieren kunnen door een Salmonella infectie verwerpen zonder het vertoon van verdere ziekte verschijnselen.

Salmonella in combinatie met leverbot en BVD.

Dieren die al een andere ziekte onder de leden hebben, zijn extra gevoelig voor een Salmonella-infectie. Dit geldt met name voor leverbot en BVD. Runderen die gelijktijdig een infectie met leverbot en Salmonella doormaken, hebben een grotere kans drager te worden van de Salmonella-bacterie.
Een goede voeding verkleint de gevoeligheid voor salmonellose, met name een goede mineralenvoorziening. Bij kalveren heeft het vroegtijdig stimuleren van de penswerking (met hooi, krachtvoer en water) een gunstig effect op de weerstand tegen salmonellose.

Preventie.

-Afzonderen en registeren van zieke dieren. Salmonella is besmettelijk (ook voor uzelf! ) Ter voorkoming van verdere verspreiding is het van belang zieke dieren direct apart te huisvesten.

- Hygiënemaatregelen; Hygiënedrempels tussen de leeftijdsgroepen, denk aan aparte laarzen/kleding voor de kalveren., ontsmettingsbakken. Strikte hygiëne m.b.t. voervoorziening, aparte emmers, dagelijks reinigen met heet water. Geen koemelk verstrekken aan de kalveren, enkel kunstmelk om besmetting via de melk te voorkomen. Ook de huisvesting dient ontsmet te worden alvorens een nieuwe groep te plaatsen. Denk ook aan ongedierte bestrijding, vnl. bij de opslag van ruwvoeders.

-Optimaliseren voeding. Het stimuleren van de penswerking van jonge kalveren vergroot de weerstand tegen salmonellose. Biedt al vanaf de eerste levensweek krachtvoer, hooi en water aan. Voor de weerstand bij het melkvee is het van belang dat de mineralen- en spoorelementenvoorziening geoptimaliseerd wordt. In enkelvoudige eiwitrijke voedermiddelen kunnen salmonella bacteriën voorkomen. Bij gepelleteerd (meng)voer komen zelden salmonella-bacteriën voor. GMP-gecertificeerde veevoederleveranciers controleren hun voeders en grondstoffen op de aanwezigheid van onder andere Salmonella.

-Contact met andere diersoorten mijden. O.a. varkens kunnen besmet zijn met S. Typhymurium welke ook besmettelijk is voor runderen.

- Aanvoer mest van varkens of andere rundveebedrijven kan leiden tot insleep van Salmonella. Gebruik deze mest bij voorkeur niet op land dat voor beweiding bestemd is.

- Huisvesting. Salmonella verspreid zich via direct contact en via de mest. Het is daarom van belang contact tussen verschillende groepen te voorkomen. Denk hierbij aan dichte hokafscheidingen of veel ruimte tussen de hokken zodat mest- en neus-neus-contact niet mogelijk zijn.

- Preventie van andere ziekten. Andere ziekten maken een rund gevoeliger voor salmonellose. Vooral bij een gelijktijdige infectie van leverbot en Salmonella ontstaan veel dragers van de salmonellabacterie. Het is daarom zaak om leverbotinfecties te voorkomen en tijdig te behandelen.

 

Bestrijding.

Bij een nieuwe uitbraak zullen zieke dieren behandeld moeten worden en passende hygiëne maatregelen moeten worden getroffen. De bedrijfsvoering is vaak bepalend voor een succesvolle bestrijding van Salmonella op uw bedrijf. Verdenkt u een dier van Salmonellose neem dan contact op met de praktijk zodat we een goede behandeling kunnen instellen en gezamenlijk kunnen denken over de te stellen maatregelen. Heeft u (enkele malen) een positieve tankmelk uitslag ontvangen dan kan het zijn dat de infectie in stand wordt gehouden door dragers of blijft circuleren tussen het jongvee. Het van belang om bovenstaande preventie maatregelen te treffen om verdere verspreiding van Salmonella op uw bedrijf te voorkomen. Mocht de infectie ondanks de genomen preventie maatregelen een jaar of langer blijven persisteren dan is het van belang om dragers op te sporen d.m.v. bloedonderzoek. Dieren die positief uit de test komen zullen d.m.v. mestonderzoek verder onderzocht worden op de salmonella bacterie. Indien ze ook hier positief uit de test komen is het zaak deze dragers af te voeren van uw bedrijf.



     

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.