• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

Operaties

 

  Onze praktijk is goed geoutilleerd voor
  meerder typen ingrepen. Niet alleen de
  praktijk, ook de dierenartsen zijn er
  goed in! Eén van de belangrijkste
  aspecten van een operatie is de
  narcose of anaesthesie. Belangrijk voor
  de kans op succes en voor het welzijn
  van uw huisdier.

  Wij kiezen in het algemeen voor een
  narcose per injectie, meestal door het
  aangesloten bewakingsinfuus. Op die manier is "fijntuning" van de narcose
 mogelijk. De diepte van de anaesthesie of narcose wordt onder andere bewaakt met een puls-oxymeter. Deze bewakingsapparatuuur geeft aan, of het dier nog voldoende hart- en longactiviteit heeft. Mocht dat onvoldoende zijn, dan kan de anaesthesist ( dit is meestal dezelfde dierenarts als de chirurg0  de assistente instrueren om zuurstof toe te dienen of de anaesthesie diepte te verminderen met bepaalde middelen. In het algemeen is dit een heel goede methode van narcose, maar voor heel lang durende ingrepen of ingrepen waarbij de borstholte geopend wordt moet gasanaesthesie gebruikt worden.

In alle gevallen is de voorbereiding belangrijk. Voor ons maar ook voor U. Zorg ervoor dat de hond of kat nuchter is voor de operatie: vanaf 19 uur de avond voor de operatie geen voer meer maar wel water. Probeer ervoor te zorgen dat blaas en darmen leeg zijn: goed uitlaten voor de operatie.

Als u aan het eind van de dag de patient weer ophaalt kan die meestal gewoon weer lopen maar is natuurlijk wel een patient. Hou daar rekening mee en geef wel rust en warmte en liefde maar geen voer.

Napijn na afloop? Kun je niet goed meten maar we wachten het niet af: het dier krijgt al voor de operatie een injectie die napijn voorkomt. Meestal is nabehandelen met een drankje of tablet ook nog nodig.

                                      

 

 

 

 

      

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.