• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

Plannen

Vorig jaar het eerste plan, nu het tweede en de evaluaite van het vorige plan. Zo'n bedrijfsgezondheidsplan is een "moeten" voor iedereen. En iedereen steekt er dus tijd en moeite in. Om die reden, is het zinvol om het ook te gebruiken. Er komen echt zinvolle dingen op papier te  staan, waar de dieren én de veehouder voordeel van hebben. 

Zo ook het bedrijfsbehandelplan: daarin staan de middelen die gebruikt worden met de ins en outs ervan. Gebruik ze en zorg dat het up to date is. Ook voor de eventuele vervanger op het bedrijf.

Als u alle gegevens al verzalmeld voor de dierenarts komt, gaat het snel en kan hij op de praktijk het plan ook snel invoeren.

 

 

Verwerper, wat nu?

Verwerpers kunnen op een bedrijf veel schade veroorzaken. Op een melkveebedrijf wordt gesproken van een probleem wanneer op jaarbasis meer dan drie procent van de runderen verwerpt. In dat geval wordt geadviseerd om te onderzoeken wat de oorzaak van verwerpen is, zodat een gerichte aanpak ingezet kan worden.

Volgens de EU regelgeving zijn veehouders verplicht om runderen binnen 7 dagen na verwerpen (100-260 dagen dracht) te laten onderzoeken op brucellose. De kosten van de dierenarts en het onderzoek worden betaald door de overheid. Hebt u een abonnement, dan krijgt u zelfs geld toe, want de visite is via het abonnement immers al betaald. Het bloed dat voor het brucellose-onderzoek ingestuurd wordt, kan ook gebruikt worden voor aanvullend onderzoek. Bij deelname aan de GD-programma’s voor IBR, Leptospirose, Neospora en/of Salmonella wordt het bloedmonster al zonder extra kosten onderzocht op de ziekte waarop het programma betrekking heeft. Voor bedrijven die niet deelnemen kan ook aanvullend onderzoek worden aangevraagd. In dat geval worden de onderzoekskosten in rekening gebracht.

Verlagen DDD

En wat te denken van preventief bezig zijn? Het verlagen van de DDD is een hot item. Wij promoten al lang om kalveren in te enten tegen longontsteking met Bovipast. In de Boerderij van januari 2014 staat datzelfde: enten met Bovipast verlaagd de DDD met ruim 2 punten! 

 
     

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.