• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

Hond

Kunt u zich een trouwere vriend voorstellen in de dierenwereld dan een hond? Wij niet! Er zijn ontegenzeggelijk heel veel verschillende huisdieren mogelijk, leuk, mooi of lief. Maar een echte vriend is toch meestal de hond. Ook wij houden van honden en doen ons best voor de hond en zijn baas. En we willen de hond kennen en herkennnen. Om die reden maken we van elke hond een foto en plaatsen die op de patientenkaart. Dat maakt de band persoonlijker en de kans op vergissingen kleiner. De baas bepaalt en betaalt maar de hond is zeker zo belangrijk en wij houden dus ook zijn of haar belangen in het oog. Kijk eerst maar eens onder de maatregelen in de tabel hiernaast om de hond gezond te houden. Tot ziens in onze behandelruimte!

En wat de baas betaalt is natuurlijk wel belangrijk: onder praktijk>tarieven>gezelschapsdieren vindt u een aantal van de meest voorkomende handelingen met bijbehorende prijzen.     

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.