• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

consultatief/spoed

Het echte dr Vlimmen gevoel: een zieke koe, een kalf met diarree, een koe die haar kalf niet kwijt kan. Prachtig werk, elke dag weer. Hoe werkt dat?

De veehouder ziet een probleem en heeft hulp nodig. Als het geen echte haast heeft belt de boer tussen 8 en 9 uur in de ochtend en wordt dan, meestal in de loop van de ochtend bezocht. Dit is een gewone dag visite. Als er na 9 uur gebeld wordt, kan het meestal ook dezelfde dag wel gebeuren maar omdat de route dan veranderd moet worden is dat duurder. Spoedgevallen? Daar zijn natuurlijk geen regels voor: als het nodig is komen we zo snel mogelijjk, maar het is logisch dat daar weer een ander tarief voor staat. Ook in de avond of in het weekend, we zorgen voor een continue bereikbaarheid in samenwerking met de dierenartsenpraktijk in de Rijp zijn we altijd bereikbaar. 

Na het onderzoek stellen we de diagnose en beginnen ook direct met de behandeling. Vaak doet de boer zelf de vervolg behandelingen. Als er geopereerd moet worden proberen we dat ook direct in hetzelfde bezoek te doen maar dat hangt af van de actuele arbeidsdruk.

Boer en dierenarts hebben beiden nog een belangrijke taak: opschrijven wat er met welk dier is gebeurd. De boer draagt persoonlijk zorg voor een goede logboek-houding. In het belang van het dier zelf en in het belang van de consument.

                                                                                        

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.