• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

't Bloed

Andere namen voor "Het Bloed" zijn: weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxaemie. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bij lammeren. Bij een te snelle overgang naar een royaal, eiwitrijk rantsoen (zeer rijke weide) gaan deze bacteriën zich sterk vermenigvuldigen en veroorzaken bloedvergiftiging. Meestal verloopt het beeld zeer snel. Men treft één of meerdere dode lammeren in de wei aan. Vaak zijn het de beste, snelst groeiende lammeren die het eerste sterven. Behandelingen komt bijna altijd te laat. Naast managementmaatregelen is vaccinatie erg belangrijk om grote verliezen te voorkomen. Door de drachtige ooien te vaccineren kunt u ook de lammeren een goede bescherming bieden.

Schapen die nog niet eerder zijn gevaccineerd moeten 2 x voor de verwachte aflammer datum worden ingeent. Elk volgend jaar hoeven ze maar 1 x te worden geënt. De biest van deze schapen bevat zoveel antistoffen tegen deze ziekte dat de lammeren een aantal weken en misschien wel maanden beschermd zijn.

Omdat het ophokken en het enten relatief meer kost dan het vadcin adviseren wij om tegelijk met de vaccinatie tegen het bloed ook tegen zomerlongontsteking te enten.     

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.