• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

BGP en BBP

Het systeem begint in 2014 aan zijn derde jaar: elke veehouder heeft een bedrijfsgezondheidsplan nodig. En als onderdeel daarvan ook een bedrijfsbehandelplan. Het BGP om het gezondheids- en welzijnsnivo zo hoog mogelijk te krijgen, het BBP om het gebruik van geneesmiddelen te reguleren en veilger te maken. Na de aftrap in 2012 wordt nu een evaluatie gedaan en een vervolg plan opgesteld. Dat alles met hoge doelen: gezonder vee, meer welzijn, minder kans op resistentie van bacterien en een gezonder produkt voor de consument. De moeite waard! En ..het is belangrijk om alle gegevens te bewaren, ook de plannen van het vorige jaar moeten nog aanwezig zijn. Al op de hoogte van de nieuwe regels met droogzetten? Ze zijn streng, maar er is goed mee te 'boeren" . 

            

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.