• praktijkauto.jpg
  • Simpie21-08-2010 003.jpg
  • 2012-08-02 19-2.jpg
  • aanzicht praktijk.jpg
  • Koe 001 bewerkt.jpg
  • auto Marjoleine avond.jpg

Achtergrond AC systeem

De verdiensten in de landbouwhuisdieren praktijk zijn niet in overeenstemming met de arbeid. Al jaren wordt er weinig, te weinig, verdiend aan het werk advies, diergeneeskundige handelingen in de dierenartsenpraktijk.Toch blijven dierenartsen wel bestaan. Dat komt omdat er compensatie is. Er wordt relatief veel verdiend aan de medicijnen. De totale overhead van de praktijk denk aan automatisering, opleiding en cursussen om bij te blijven, niet declarabele tijd door overleg, assistentie, gebouw kosten, auto kosten en dergelijke wordt voor een groot gedeelte gefinancierd vanuit de opbrengsten van die medicijn verkoop.

Deze situatie bevalt ons niet en bevalt ook de overheid niet. Maar ook boeren zijn daar niet tevreden over: het was een veehouder die me erop wees dat het gewoon duidelijjk moet worden: leg de rekening daar neer waar de kosten liggen. Dat is de druppel geweest die me het roer deed omgooien: betaal duidelijk voor wat je krijgt. Het moet anders maar wel budget neutraal voor alle partijen, zowel de veehouder als de dierenarts. Er moet niet meer of minder verdiend worden maar duidelijker

Vanaf januari 2009 zijn dus de handelingen en de tijd van de dierenarts duurder geworden en de medicijnen juist goedkoper. En rationeel goedkoper, alles heeft nu een vaste opslag op de inkoopsprijs. Ook dat was vroeger anders. Toen speelden ook marktmechanismen en gewoonten een grote rol in de prijsbepaling. Op die manier is de rekening netto ongeveer hetzelfde als vroeger maar anders opgebouwd. De kosten liggen waar de kosten gemaakt worden. Dat heet dan het consult systeem en is dus volledig vergelijkbaar met vroeger.

Er is ook een andere mogelijkheid: de kosten voor het niet lonende werk deels vergoeden uit een abonnement. Een vast bedrag per koe per maand en daarvan kan de dierenarts zijn overhead en niet te declareren kosten betalen. Dan hoeven tijd en handelingen van de dierenarts niet duurder te worden. Sterker nog, de medicijnen kunnen ook nog veel goedkoper worden. Door een abonnement te nemen, krijgt u een korting van 15 % op de medicijn prijzen en op de handelingen en de tijd van de dierenarts. En de gewone dag visite tussen 8 en 9 aangemeld zit in het abonnement en wordt dus gratis. Door zo'n lage drempel willen we bereiken dat de diergeneeskundige zorg beter wordt: beter voor het dier, voor de consument, voor de veehouder maar ook voor ons.

Opzet was dat de verandering in principe budget neutraal moest worden. Basis voor de berekening is het overzicht van GD: alle dieren ouder dan 2 jaar. Hoewel we het zo geintroduceerd hebben geeft dat toch wrijving: de GD aantallen zijn altijd hoger dan het aantal melk- en kalfkoeien zoals dat op het MPR overzicht staat. Maar die zijn niet voor alle boeren voorhanden. Dus: om wrijvng te voorkomen gaan we uit van de GD aantallen mét een korting door dat verschil. Gevolg daarvan is, dat de prijzen van het abonnement zelfs 10% zakken per 1 november 2010! 


 
 

      

 

 
Diergeneeskundig Centrum Ceres
Adres:
 
Noordervaart 166
1841 JD  Stompetoren

Telefoon:
O72 5O3 93 35

 
Telefoon:
E-mail:
O72 5O3 93 35
info @ dcceres.nl

De balie/receptie is altijd geopend
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.